Tư vấn chọn khóa ngoài dành cho thang thoát hiểm

Ruột khóa củng liên kết với Thanh thoát hiểm đơn bằng 1 ty thép có thể cắt bớt để phù hợp với độ dầy của cửa.
1. Khóa ngoài của Thanh thoát hiểm loại nắm tròn

Đây là loại khóa nắm tròn được gắn bên ngoài và liên kết với Thanh thoát hiểm đơn bên trong bằng 1 ty thép có thể cắt bớt để phù hợp với độ dầy của cửa.

Chất liệu của khóa tròn này thông thường inox và hợp kim.

Việc đóng mở được thực hiện bằng chìa khóa. Sau khi mở bằng chìa, chúng ta xoay nắm tròn để mở cửa.

Ưu điểm của khóa nắm tròn này là chúng có độ bền cao trong quá trình sử dụng.

Nhược điểm là không thẩm mỹ.
2. Khóa ngoài của Thanh thoát hiểm loại tròn gạt

Đây là loại khóa tròn có tay gạt hay còn gọi là khóa tròn gạt được gắn bên ngoài và liên kết với Thanh thoát hiểm đơn bằng 1 ty thép có thể cắt bớt để phù hợp với độ dầy của cửa.

Chất liệu của khóa tròn gạt này thông thường là hợp kim.

Việc đóng mở được thực hiện bằng chìa khóa. Sau khi mở bằng chìa, chúng ta gạt xuống để mở cửa.

Ưu điểm của khóa nắm tròn gạt này là chúng dễ cầm để mở cửa.

Nhược điểm là chúng có độ bền không cao trong quá trình sử dụng vì người sử dụng thường có xu hướng đè mạnh tay gạt hơn mức cần thiết nên lâu ngày sẽ làm hư tay gạt.
3. Khóa ngoài của Thanh thoát hiểm kết hợp tay nắm kéo

Chúng ta sử dụng ruột khóa của Thanh thoát hiểm kết hợp với tay cầm. Ruột khóa củng liên kết với Thanh thoát hiểm đơn bằng 1 ty thép có thể cắt bớt để phù hợp với độ dầy của cửa.

Ưu điểm của cách thứ 3 này là chúng dễ cầm để mở cửa.

Nhược điểm là chúng có độ bền không cao trong quá trình sử dụng vì phải dùng chìa để vặn ty ruột khóa nên dễ làm cong và gãy chìa khóa.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *