phương pháp sơ cứu nạn nhân giao thông

Những quy tắc khi sơ cứu và vận chuyển nạn nhân tai nạn giao thông

Bạn có thể đặt một cuộn khăn hoặc vải dày dưới cổ nạn nhân để có hỗ trợ tốt hơn. 1. Tự kiểm tra mình