cách chống ngạt trong vụ cháy nhà

Phương pháp chống ngạt trong các vụ cháy nhà

Bằng việc đặt thêm lên bồn cầu một thiết bị giữ nước, người sử dụng có thể thở bằng không khí từ bồn cầu trong