Kỹ năng giúp bạn thoát nạn khi nhà sập đổ

Cảnh sát khuyên mọi người giữ bình tĩnh, gắng tìm đến nơi an toàn như góc nhà, dưới các đồ vật có tác dụng che chắn. Hãy gõ vào tường để báo vị trí của bạn cho lực lượng ứng cứu.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *